WYBITNI UCZENI 
WE WSPOMNIENIACH

Seria wydawnicza poświęcona wybitnym uczonym Polskiej Akademii Nauk